پست کردن پرونده کارخانه تعزیرات حکومتی

پست کردن: پرونده کارخانه تعزیرات حکومتی خبر اجتماعی

گت بلاگز اخبار گوناگون تصاویر) + درس دردناک زن ورزشکار به مرد مهاجم (

او می گوید که اصلاً دختر خشنی نیست و تا به حال هم هیچ کسی را کتک نزده ولی در آن لحظه عصبانی شده است و احساس خطر کرده هست. لیانا بعد از این حرکت می گوید نگرانم؛

تصاویر) + درس دردناک زن ورزشکار به مرد مهاجم (

درس دردناک زن ورزشکار به مرد مهاجم (+تصاویر)

عبارات مهم : ایرلند

او می گوید که اصلاً دختر خشنی نیست و تا به حال هم هیچ کسی را کتک نزده ولی در آن لحظه عصبانی شده است و احساس خطر کرده هست. لیانا بعد از این حرکت می گوید نگرانم؛ نمی دانم کارم درست بوده یا نه؟ ولی بسیاری از مردم از او حمایت کرده اند و کارش را تأیید کرده اند. او تصویری از دست ضرب دیده ی خود را بعد از زدن مشت دردناک به متجاوز منتشر کرده است.

قهرمان قشنگی اندام زنان ایرلند درس دردناکی را به یک مرد متجاوز که قصد داشت در خیابان به او حمله کند داد. لیانا ۲۶ ساله در حساب رسمی خود در توئیتر راجع به ی شرح این اتفاق نوشت که در یکی از خیابان های دوبلن پایتخت ایرلند در حال حرکت به سمت ایستگاه اتوبوس بوده که مردی با خنده های عصبی و هیستیریک به او حمله می کند. تصویر العمل لیانا بسیار دردناک بود او مشت محکمی به صورت مرد زد. بنا به گزارش روزنامه ی «ایندیپندنت» در لحظه ی حمله لیانا فریاد زده و از او خواسته تا دست از سرش بردارد و با او و هیچ زن دیگری اینگونه واکنش‌ها نکند؛ ولی فرد مهاجم همچنان می خندیده و لیانا هم مجبور شده است تا یک مشت قدرتمند و حسابی به صورت او بزند.

تصاویر) + درس دردناک زن ورزشکار به مرد مهاجم (

او می گوید که اصلاً دختر خشنی نیست و تا به حال هم هیچ کسی را کتک نزده ولی در آن لحظه عصبانی شده است و احساس خطر کرده هست. لیانا بعد از این حرکت می گوید نگرانم؛ نمی دانم کارم درست بوده یا نه؟

اما بسیاری از مردم از او حمایت کرده اند و کارش را تأیید کرده اند. او تصویری از دست ضرب دیده ی خود را بعد از زدن مشت دردناک به متجاوز منتشر کرده هست. او می گوید از این هجم از استقبال و تبریک شگفت زده شده است است.

او می گوید که اصلاً دختر خشنی نیست و تا به حال هم هیچ کسی را کتک نزده ولی در آن لحظه عصبانی شده است و احساس خطر کرده هست. لیانا بعد از این حرکت می گوید نگرانم؛

تابناک باتو

واژه های کلیدی: ایرلند | تصویری | خیابان | اخبار گوناگون

تصاویر) + درس دردناک زن ورزشکار به مرد مهاجم (

تصاویر) + درس دردناک زن ورزشکار به مرد مهاجم (

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz