پست کردن پرونده کارخانه تعزیرات حکومتی

پست کردن: پرونده کارخانه تعزیرات حکومتی خبر اجتماعی

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی تصویب کلیات لایحه اخذ ورودیه و حق توقف ماشین در پارکینگ های میادین و بازارهای میوه و تره بار

اعضای شورای اسلامی شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران در جلسه امروز کلیات لایحه اخذ ورودیه و حق توقف ساعتی از وسایل نقلیه وارده به پارکینگ های میادین و بازارهای میوه

تصویب کلیات لایحه اخذ ورودیه و حق توقف ماشین در پارکینگ های میادین و بازارهای میوه و تره بار

تصویب کلیات لایحه اخذ ورودیه و حق توقف ماشین در پارکینگ های میادین و بازارهای میوه و تره بار

عبارات مهم : ایران

اعضای شورای اسلامی شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران در جلسه امروز کلیات لایحه اخذ ورودیه و حق توقف ساعتی از وسایل نقلیه وارده به پارکینگ های میادین و بازارهای میوه و تره بار را با 12 رای موافق به تصویب رساندند.

به گزارش ایسنا، حق ورودیه و توقف ساعتی در بازارهای فرعی درجه یک ، دو و سه براساس این لایحه به شرح ذیل است:

1. ورودیه و توقف تا یک ساعت اول در میادین و بازارهای درجه یک مبلغ 10 هزار ریال و به ازای توقف در یک ساعت اولیه هر ساعت 20 هزار ریال خواهد بود.

تصویب کلیات لایحه اخذ ورودیه و حق توقف ماشین در پارکینگ های میادین و بازارهای میوه و تره بار

2.در میادین و بازارهای درجه 2 ورود و توقف تا یک ساعت اول مبلغ 7000 ریال و به ازای توقف بعد از یک ساعت اولیه هر ساعت 15 هزار ریال خواهد بود.

3. در میادین وبازارهای درجه 3 ورودیه و توقف تا یک ساعت اول مبلغ 5000 ریال و به ازای توقف چس از یک ساعت اولیه هر ساعت 12 هزار ریال خواهد بود.

اعضای شورای اسلامی شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران در جلسه امروز کلیات لایحه اخذ ورودیه و حق توقف ساعتی از وسایل نقلیه وارده به پارکینگ های میادین و بازارهای میوه

در خلال بررسی این لایحه ، پیشنهادی به وسیله کمیسیون سلامت شورای اسلامی شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران مبنی بر این که یک ساعت اولیه جهت توقف وسایل نقلیه در پارکینگ های میادین میوه و تره بار به دو ساعت زیاد کردن پیدا کند مطرح شد که با مخالفت اعضای شورای اسلامی شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران مواجه شد.

در ادامه اعضای شورا تنها به کلیات لایحه رای مثبت دادند.

تصویب کلیات لایحه اخذ ورودیه و حق توقف ماشین در پارکینگ های میادین و بازارهای میوه و تره بار

واژه های کلیدی: ایران | میادین | پارکینگ | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz