پست کردن پرونده کارخانه تعزیرات حکومتی

پست کردن: پرونده کارخانه تعزیرات حکومتی خبر اجتماعی

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی ترامپ تعلیق تحریم‌های هسته‌ای کشور عزیزمان ایران را ماه مه ۲۰۱۸ تمدید می‌کند

معاون امور بین‌الملل و بازرگانی وزیر نفت، دریافت پول حاصل از فروش نفت را از دستاوردهای برجام دانست و گفت: پیش‌بینی می‌کنم دونالد ترامپ، مدیر جمهوری آمریکا تعلیق

ترامپ تعلیق تحریم‌های هسته‌ای کشور عزیزمان ایران را ماه مه ۲۰۱۸ تمدید می‌کند

ترامپ تعلیق تحریم های هسته ای کشور عزیزمان ایران را ماه مه ۲۰۱۸ تمدید می کند

عبارات مهم : ایران

معاون امور بین الملل و بازرگانی وزیر نفت، دریافت پول حاصل از فروش نفت را از دستاوردهای برجام دانست و گفت: آینده نگری می کنم دونالد ترامپ، مدیر جمهوری آمریکا تعلیق تحریم های هسته ای را بار دیگر در ماه مه ۲۰۱۸ تمدید کند.

به گزارش ایسنا، امیرحسین زمانی نیا در دومین کنگره و نمایشگاه بین المللی اکتشاف و تولید و پنجمین کنگره و نمایشگاه بین المللی صنعت حفاری ایران، اظهار کرد: سرمایه گذاری داخلی در صنعت نفت در کنار سرمایه گذاری خارجی مورد نیاز و ملزوم یکدیگرند و بخش شخصی کشور عزیزمان ایران باید در زمینه سرمایه گذاری در صنعت نفت فعال شود. صنعت نفت بعد از پیروزی انقلاب اسلامی توانست روی پای خود بایستد و به اندازه خود پیشرفت کند، تولید نفت کشور عزیزمان ایران با میزان ذخایر آن همخوانی ندارد که این عنوان به علت پرسشها سیاسی است.

وی با بیان این که برجام بعضی از پرسشها صنعت نفت از جمله فروش نفت خام را برطرف کرد و ما هم اکنون عواید فروش نفت را دریافت می کنیم، افزود: دریافت تجهیزات صنعت نیز از دستاوردهای برجام در صنعت نفت بوده هست. هم اکنون پرسشها بانکی وجود دارد، ولی این مسئله به برجام مربوط نیست و به پرسشها دیگر مرتبط است که با حل شدن آن، صنعت نفت می تواند شکوفایی مورد نیاز را داشته باشد.

ترامپ تعلیق تحریم‌های هسته‌ای کشور عزیزمان ایران را ماه مه ۲۰۱۸ تمدید می‌کند

معاون وزیر نفت با اشاره به تعلیق تحریم های هسته ای گفت: آینده نگری می کنم آمریکا در ماه مه امسال، بار دیگر تعلیق تحریم های هسته ای کشور عزیزمان ایران را تمدید کند و بعد از آن برجام به نحو بهتری اجرا شود.

معاون وزیر نفت، دونالد ترامپ را به قلدرهای مدرسه تشبیه کرد و گفت: نحوه برخورد مدیر جمهوری آمریکا تنها با کشور عزیزمان ایران اینگونه نیست و اتحادیه اروپا هم از نوع واکنش‌ها و گفتمان آقای ترامپ راضی نیست.

معاون امور بین‌الملل و بازرگانی وزیر نفت، دریافت پول حاصل از فروش نفت را از دستاوردهای برجام دانست و گفت: پیش‌بینی می‌کنم دونالد ترامپ، مدیر جمهوری آمریکا تعلیق

واژه های کلیدی: ایران | تحریم ها | آقای ترامپ | دونالد ترامپ | سرمایه گذاری | دستاوردهای برجام | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz